F.A.Q.

SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvorfor skulle jeg gå i terapi spørger nogle mennesker sig selv om. Der kan være mange svar. Men her er nogle eksempler:

Et terapeutisk forløb kan sigte på f.eks: 

At frigøre sig fra angst, mangel på selvværd og problemer med at sætte grænser. 

At øge bevidstheden om ubevidste processer som virker livsstyrende i negativ retning. Opdage og opløse falske, fortidige og livsindskrænkende identiteter

At øge evnen til at hvile i sig selv og til at relatere ægte og åbent med andre mennesker. 

At opdage og opløse falske, fortidige og livsindskrænkende identiteter. Derved kan vi komme i kontakt med vores sande kraft og styrke. 

At integrere feminine og maskuline aspekter for at fremme kontakten til både hjerte og ryggrad. 

At gøre kroppen til et trygt, balancerende og støttende sted at være hjemme i. Derved kan vi minimere chancen for at ende i destruktiv stress og udbrændthed. 

Styrke tillid og evne til kontakt med kroppen, selvet/hjertet, intuition, højere intelligens. 

Er psykoterapi sikkert?

Min terapeutiske tilgang sikrer at du føler dig tryg i situationen. Denne tryghed sikrer at du tør dele dig selv. Når du begynder at dele dig selv i samspillet med mig får du sikkert øje på nogle mønstre og handlemåder der ikke tjener dig mere. Herigennem får du muligheden for at udvikle nye og mere hensigtmæssige tilgange til livssituationer der normalt udfordrer dig.

Har alle brug for at gå i terapi?

  Nogen mennesker har gavn af terapi og andre har mere brug for at lære metoder som f.eks. mindfulness til håndtere stress og andre psykiske udfordringer. Det er meget individuelt. At sige at alle har brug for terapi er en klar overdrivelse, men alle kan have brug for lære nye metoder til at forholde sig til krævende livssituationer. Sammen finder vi ud af hvad der er bedst for dig.

Hvor ofte skal man komme?

Igen er det meget individuelt. Nogen mennesker har glæde af kortvarige forløb og andre har brug for længervarende læringsforløb i forhold til at møde livets udfordringer på en ny måde. Det er muligt for mig,  relativt hurtigt at kunne vurdere, hvad der er kunne være godt. Naturligvis i dialog med dig som klient.

Yderligere spørgsmål?

KONTAKT MIG FOR UDDYBENDE SVAR

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: